top of page
ЕХОГРАФИ НЕПОДВЛАСТНИ НА ВРЕМЕТО
ДО 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ УЛТРАЗВУКОВИ СИСТЕМИ SonoScape
P9Elite -1.webp

P9Elite
от 21 000 лв. с вкл. ДДС

С включени всички софтуерни пакети

  • Контраст-усилена ехография

  • Еластография

  • Strain+Strain rate

  • 3D/4D + Auto Face + Auto NT + Auto OB

  • Ангио доплер

С доказана във времето надеждност

инсталирани машини в България

Над 3000

Над 8000

доставени сонди

Под 10

сервизни заявки годишно

при най-добри условия

Защитете вашата

инвестиция

5 години гаранция

До 10 години извънгаранционен сервиз

Безплатни ъпдейти на системите

Безлихвен собствен лизинг

Обратно изкупуване във всеки момент

Свържете се с нас сега

на телефон:

088888 1980

Ad men reviewing contract
bottom of page